Hvordan finne målgruppen din og hva kan man bruke det til?

Hvorfor bruke målgrupper når man annonser?

Det er for å gjøre annonseringen din mer effektiv. Du får mer ut av investeringen din hvis man spisser budskapet man skal ut med mot den relevante målgruppen din.

Så hvordan kan man finne målgruppen sin? 

Google Analytics har et fane som heter målgruppe…. Under den så kan man finne en ny fane som heter Demografisk informasjon. Dette er noe man må aktivere enkelt ved et klikk. Hvis det ikke allerede er gjort så vil det ta 24 timer før det finnes informasjon her. Desto lenger den er aktiv, desto mer informasjon finner du her.

Hva slags informasjon finner du her? 

Det man kan finne her er hvilket kjønn du har mest besøkt av, hvilken aldersgruppe, hvor i landet de sitter og hva slags interesser de har.

Så kan man segmentere dette mot forskjellige kriterier, men har man satt opp målsporing/konvertering så kan man bruke dette som et filter for å segmentere mot å finne ut hvem som faktisk gjør en ønsket handling på ditt nettsted.

Hva skal man gjøre med denne informasjonen? 

Når man ønsker å bruke bannerannonsering eller videoannonsering så kan man segmentere dette mot den målgruppen du ønsker. Dette skaper større effekt for deg, da du treffer de som det er aktuelt å treffe og ikke «alle». Da sparer du penger og får bedre kvalitet på trafikken til din nettside og igjen vil lede til salg.

Det er også fullt mulig å annonsere mot flere målgrupper med det samme budskapet, men det anbefales at hver målgruppe har sitt eget budskap.