Hvordan bruke søkeordsamsvar og hva de er ment for

Hvordan bruke søkeordsamsvar og hva de er ment for

Hva menes med en søkeordsamsvar? Samsvarstyper er tegn man kan sette rundt søkeordene som gjør at de blir utløst basert hva slags tegn man setter.

Hvorfor bruker man dette? 

Det som skjer, hvis man ikke bruker dette, gjør at annonsene dine kan utløses i søk som ikke har noenting med det brukeren er ute etter

F.eks søkeordet man bruker er: kjøp dør men det åpner opp for at man kan vises når noen søker: kjøp slør og da blir man urelevant og igjen går dette utover kvalitetspoengene til søkeordet som igjen fører til unødig dyrere klikkpris

Så hva er tegnene og hva betyr de? 

Når man legger inn søkeord så blir det automatisk fleksibelt samsvar og da utløses din annonse ved at et søk inneholder et av dine søkeord og da for å skape større relevans og en bedre CTR så er det en stor fordel å bruke søkeordsamsvar.

+Søkeord  . Det å bruke + tegnet gjør at man bruker endringselement for fleksibelt samsvar og gjør at annonsen vises med søk som omfatter endrede søkeord og nære varianter, i en hvilken som helst rekkefølge

«Søkeord».  Å bruke dette tegnet «søkeord» betyr å bruke setningssamsvar. Enkelt fortalt så betyr det at det kan komme noe foran eller bak søkeordet men ikke ikke i mellom.

[Søkeord] Bruker man denne samsvarstypen kalles det eksakt samsvar og som du sikker har skjønt så utløses den kun når man skriver det nøyaktige søkeordet.

-Søkeord. Å bruke – foran søkeordet forteller systemet at man ikke vil vises når noen søker om dette søkeordet. Et eksempel er at man kan bruke det foran ordet – test. Da slipper man å synes når noen søker etter test + produkt.